Nghề nghiệp

1 VỊ TRÍ ADMIN

- Hỗ trợ quản lý dự án trong công việc hàng ngày, phụ trách công việc văn phòng: trả lời điện thoại, chỉnh sửa tài liệu, lưu trữ tài liệu.
- Xác n...

Xem thêm
2 VỊ TRÍ PHP DEVELOPER

- Phát triển website theo tài liệu mô tả.
- Phát triển và triển khai sản phẩm mới.
- Có khả năng tham gia mọi giai đoạn phát triển sản phẩm.
- H...

Xem thêm